Patrycja Jarosińska

aktorka niedosłysząca, surdopedagog

Ukończyła studia pedagogiczne na kierunku opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Surdopedagogiki z terapią pedagogiczną na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wychowawca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie.

W 2010 roku otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki podczas VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą słuchu w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. W 2015 roku występowała w spektaklu „PARALIPOMENA – DOKĄD ZAPROWADZI NAS MAŁY KSIĄŻĘ?” w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. W 2018 roku zagrała w spektaklu „Wojna w niebie” w Cricotece w Krakowie.

Lubi czytać poezję, tańczyć i słuchać muzyki, bez której nie umiałaby żyć.

Skip to content