Wieża Babel

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, niedosłyszącej i z afazją.

W pewnym momencie naszego dojrzewania zaczynamy zastanawiać się kim tak naprawdę jesteśmy? Do jakiej grupy chcemy należeć? Jaka jest nasza tożsamość i czy mamy na to wpływ?

W czasie tych warsztatów, próbowaliśmy sami siebie poznać. Odkrywać to, czego na co dzień nie widzą nasi bliscy i my sami. Mimo różnorodności naszych języków, próbowaliśmy wypracować jeden wspólny język – język miłości.

Inspiracje do działań teatralnych stanowił utwór pochodzący z musicalu „Metro” pt.: „Wieża Babel”. Jego tekst udowadnia, że pomimo różnych doświadczeń, zainteresowań, posługiwania się różnymi językami, można wspólnie działać i czerpać z tego radość – wystarczy odrobina empatii, tolerancja, chęć porozumienia, otwartość i zwykła uważność na drugiego człowieka.

W trakcie zajęć młodzież, wykorzystując język dźwiękowy, migowy, gesty naturalne, muzykę, ruch sceniczny, poszukiwała różnych dróg komunikacji pomiędzy osobami afatycznymi, głuchymi, słabosłyszącymi i pełnosprawnymi. Uczestnicy projektu, starając się wykonać wszystkie stawiane przed nimi zadania aktorskie poznawali własne możliwości w wyrażaniu swoich emocji, przełamując wzajemne uprzedzenia i odkrywając piękno w drugim człowieku.
Budowanie wieży w ustach i dłoniach aktorów symbolizuje więc wspólne działanie i jest wyrazem wiary w to, że razem można więcej. Na uwagę zasługuje fakt, że autorami słów wypowiadanych i przemiganych w etiudzie byli sami aktorzy.

Warsztaty pomagały dzieciom uwierzyć w swoje możliwości oraz odkryć talenty muzyczne, teatralne, czy dubbingowe, poznać specyfikę pracy aktora, pracy nad ciałem i wyobraźnią, rozwinąć swoje wokalne i rytmiczne umiejętności. Na koniec kilkutygodniowych spotkań przygotowaliśmy krótką etiudę, na podstawie tekstów napisanych przez młodych adeptów oraz “ Wieży Babel”.

Prowadząca: Dominika Feiglewicz
Akompaniament: Joanna Nawojska
Oprawa muzyczna: Karol Wilkoszewski
Dokumentacja, fotoreportaż: Piotr Kubic
Koordynator: Ewa Pawlik

Warsztaty odbywały się w Centrum Sztuki Solvay w Krakowie

Skip to content