AktualnościKreatywy. Centrum Kreatywności.Warsztaty

Ruszyły zapisy na warsztaty w „Kreatywy. Centrum Kreatywności”.

Poszukujemy osób, które chciałyby wziąć udział w trzymiesięcznym cyklu warsztatów, które na zaproszenie teatru KTO (organizatora projektu „Cztery odcienie teatru”) poprowadzimy od października do grudnia w ich nowej siedzibie.

Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek i będą podzielone na trzy moduły:

  1. wykłady teoretyczno-kreatywne
  2. warsztaty teatralno-ruchowe
  3. warsztaty muzyczno-improwizacyjne

Podczas zajęć będzie obecny tłumacz PJM. Wstęp na wykłady jest otwarty dla wszystkich, natomiast na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy. Jeśli chcecie wziąć udział w naszym projekcie koniecznie wypełnijcie formularz. Znajdziecie go pod adresem: https://forms.gle/QrnVfFEwzSvNaVcN7

Na wasze zgłoszenia czekamy do 24 września!

Skrócony opis warsztatów: każde ze spotkań w ramach „Kreatywy. Centrum Kreatywności” będzie skoncentrowane na „Ja” ujętym w różnych kontekstach. Uczestnicy warsztatów zastanowią się nad znaczeniem tego słowa, jego zastosowaniem, a także czynnikami, które wpływają na jego definiowanie. Inspirację do rozmów, działania i tworzenia stanowić będzie m.in. film, muzyka, obraz, teatr, taniec czy postać twórcy. Podczas zajęć teoretyczno-kreatywnych dotkniemy różnych dziedzin sztuki i w oparciu o nie podejmiemy dyskusję. Istotną rolę w trakcie tych warsztatów będzie odgrywał polski język migowy (PJM). W czasie zajęć teatralno-ruchowych skupimy się na pracy nad tekstem – nad przedkładaniem słowa w ruch – i nad performatywnym użyciem języka migowego. Podczas warsztatów muzyczno-improwizacyjnych skoncentrujemy się na pracy z głosem i rytmem. Wykonamy ćwiczenia a także improwizacje muzyczne.

Warsztaty poprowadzą słyszący i niesłyszący artyści: Dominika Feiglewicz i Patrycja Jarosińska (warsztaty teatralno-ruchowe), Asia Nawojska (warsztaty muzyczno-improwizacyjne) a zajęcia teoretyczno-kreatywne (spotkania otwarte) Justyna Arabska oraz Jakub Studziński.

Na każdym spotkaniu obecny będzie tłumacz Polskiego Języka Migowego.

Kalendarz warsztatów:
4.10 – zajęcia teoretyczno-kreatywne (spotkanie otwarte)
11.10 – warsztaty teatralno-ruchowe
18.10 – warsztaty teatralno-ruchowe
25.10 – warsztaty muzyczno-improwizacyjne
7.11 – zajęcia teoretyczno-kreatywne (spotkanie otwarte)
8.11 – warsztaty muzyczno-improwizacyjne
15.11 – warsztaty teatralno-ruchowe
22.11 – warsztaty muzyczno-improwizacyjne
29.11 – zajęcia teoretyczno-kreatywne (spotkanie otwarte)
6.12 – warsztaty teatralno-ruchowe
13.12 – warsztaty muzyczno-improwizacyjne
20.12 – podsumowanie warsztatów (spotkanie otwarte)

Więcej o inauguracji „Kreatyw. Centrum Kreatywności” TUTAJ.

Warsztaty realizowane w ramach projektu pn. „Cztery odcienie teatru”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021, Program Kultura, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Skip to content