Fundacja Migawka z nagrodą specjalną w konkursie o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego

Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego to forma wyróżnienia dla najbardziej wartościowych i najciekawszych osiągnieć na krakowskich scenach teatralnych. To już 11 edycja tego konkursu.

Jest nam niezmiernie miło, że działania Fundacji Migawka zostały dostrzeżone i docenione przez Kapitułę, której przewodniczył w tym roku prof. Jacek Popiel.

To nagroda za całokształt działań na rzecz dostępności sztuki, integracji oraz przełamywania barier świata słyszących i niesłyszących za pomocą nowego języka teatru, a także za powstały w 2021 roku spektakl „Siostrzeństwo”, zrealizowany na scenie Domu Rzemiosł w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie„.

„Siostrzeństwo”, reż. Dominika Feiglewicz. Występują: Patrycja Jarosińska, Dominika Feiglewicz, fot. Klaudyna Schubert

Spektakl „Siostrzeństwo” to jedyny spektakl w naszym mieście, w którym grają ze sobą dwie aktorki, słysząca i niedosłysząca. Połączenie słowa mówionego z miganym wyznacza nowe kierunki w scenicznej ekspresji. Aktorki we wspaniały sposób przekładają na swoje ciała ruch, emocje oraz słowa. Jak same mówią, chcą aby osoby z niepełnosprawnościami mogły odnaleźć swoje miejsce w świecie sztuki: „Pragniemy razem z nimi współtworzyć wrażliwą przestrzeń twórczą. Wierzymy, że w ten sposób zbudujemy wyjątkowe miejsce spotkania niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, w którym będziemy przełamywać bariery komunikacyjne, wspólnie tworzyć wrażliwą sztukę i budować artystyczny świat, z którego nikt nie jest wykluczony”.

Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie!

Więcej o spektaklu Siostrzeństwo

Skip to content