Agnieszka Madejczyk

Agnieszka Madejszyk tłumaczka języka migowego


tłumaczka polskiego języka migowego (PJM)

Tłumacz polskiego języka migowego, surdopedagog i logopeda w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie gdzie wychowuje i jest wychowywana przez swoich podopiecznych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Polskiego Języka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności translatorskiej. Ma kilkuletnie doświadczenie w tłumaczeniu akademickim na krakowskich uczelniach. Współpracowała jako tłumacz przy realizacji kilku projektów z Krakowską Fundacją im. Marka Mazurka “Między Uszami” oraz Fundacją Jaśka Meli “Poza Horyzonty”. Autorka przekładu na PJM sztuki “Wojna w niebie” oraz kolęd i pastorałek zespołu Trzecia Godzina Dnia. Doświadczenie tłumaczenia artystycznego zdobywa współpracując min. z teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy okazji dostosowania wybranych sztuk teatralnych dla osób g/Głuchych. Prywatnie żona i mama zafascynowana NVC, tangiem i górami.

Skip to content