Wojna w niebie

Spektakl tworzony przez osoby niesłyszące, niedosłyszące i słyszące, łamiący bariery komunikacyjne, pokazujący, że dysfunkcja może być funkcjonalna w teatrze.

Występują: Dominika Kozłowska, Patrycja Jarosińska, Rafał Bołdys, Krystian Maligłówka

Reżyseria: Dominika Feiglewicz
Ruch sceniczny, współpraca reż.: Katarzyna Anna Małachowska
Scenografia, kostiumy: Aleksandra Żurawska
Głos: Krzysztof Globisz
Muzyka: Piotr Przewoźniak
Projekcje: Amadeusz Nosal
Światło: Krzysztof Małachowski
Tłumaczenie tekstu na Polski Język Migowy: Agnieszka Górowska-Madejczyk

Czas trwania spektaklu: 60 minut

Spektakl tworzony przez osoby niesłyszące, niedosłyszące i słyszące, który udowadnia, że teatr może być przestrzenią poruszającego doświadczenia spotkania różnych światów.

Osoby głuche niestety bardzo często są wykluczone ze świata kultury. Jeśli już się ich do niego dopuszcza, to głównie w roli odbiorców. Spektakl „Wojna w niebie” nie tylko będzie dostępny dla wszystkich, ale to właśnie osoby głuche są jego głównymi twórcami, to ich zobaczymy na scenie w roli aktorów, którzy zaproszą nas do swojego trudnego, ale też pasjonującego świata.
Spektakl jest przedsięwzięciem artystycznym, ale równocześnie ma za zadanie być narzędziem służącym lepszemu poznaniu środowiska osób niesłyszących oraz zwrócić uwagę i pogłębić świadomość społeczeństwa na temat tej grupy wykluczonych.

Tekst nie jest przypadkowy. Scenariusz oparty jest na motywach utworu “Wojna w niebie” Josepha Chaikina. Autor poprzez afazję (zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu) sam został wykluczony ze społeczeństwa, a mimo to nadal tworzył, co stało się jego terapią i drogą powrotną do zdrowia. Sam też zaczął uczyć się języka migowego. Tekst został przetłumaczony na Polski Język Migowy, tak aby poetycka forma tekstu została zachowana, a jednocześnie była w pełni zrozumiała przez osoby głuche. Spektakl opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości, problemach bycia niezrozumianym przez otoczenie i trudnościach społecznych wynikających z barier komunikacyjnych.
W różnorodności jest siła i piękno. Chcemy tym spektaklem zwrócić uwagę na wagę słowa, na jego piękno i wielowymiarowość. W tym przypadku słowo, to nie tylko gest. To co dla nas najważniejsze, zapisane jest między słowami.

Autor tekstu:

Joseph Chaikin w swoim utworze ,,Wojna w niebie” rozprawia nad bytem człowieka. Istoty, w której rozgrywa się ustawiczna walka dobra ze złem, chęć zrozumienia własnego istnienia i istnienia siły , która sprawia, że ciągle czegoś poszukujemy.
Chaikin był zarówno aktorem, jak i reżyserem, dramaturgiem i pedagogiem. Joseph Chaikin przechodził wiele operacji. Podczas jednej z nich, w 1984 roku, doznał udaru, czego skutkiem było porażenie lewej półkuli mózgu i afazja.

Nie bez przyczyny przybliżamy jego biografię (w tym przebytych operacji i afazji). ,,Wojna w niebie” była efektem jego pracy na drodze do wyjścia z choroby. Po udarze musiał na nowo uczyć się żyć i mówić. Tekst, który powstał kilka miesięcy po tym wydarzeniu, jest świadectwem jego pracy nad sobą, a także próbą jego mierzenia się z tematyką śmierci.
Twórca uczył się również języka migowego. Twierdził, że to pozwoli mu wyjść „poza język”. Dokładniej chodziło mu o poszukiwanie nowej wspólnoty językowej, o przekroczenie języka w nim samym.
I na tym właśnie poszukiwaniu chcemy się skupić w naszej pracy. Poszukiwaniu naszej wspólnoty językowej, przekraczaniu bariery komunikacyjnej, wydobywaniu emocji poprzez niewypowiedziane słowa.

Premiera odbyła się 30 czerwca 2018 r. w Cricotece w Krakowie.

Naszą pracę wspierali:

Krzysztof Globisz,
Agnieszka Globisz,
Ryszard Hodur,
Adam Stromidło,
Mateusz Miszczyński,

Partnerzy:

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie
Polski Związek Głuchych
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
PFRON
Deon
Fundacja Wspierania Twórców i Artystów „Start w Art”
ŻyWa Pracownia
Zupa na Plantach
Krakowskie Forum Kultury
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Skip to content